dilluns, 6 de febrer de 2012

Expliqueu amb les vostres paraules, a partir d'aquests enllaços, les següents qüestions:


http://www.xtec.es/~malons22/personal/noucentisme.htm

http://www.tv3.cat/elmeuavi/dors/tablasaber.htm

http://ca.wikipedia.org/wiki/Noucentisme

http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=01267491. Què és el noucentisme?

2. En quins anys podem parlar de noucentisme?

3. On el podem trobar?

4. Qui inventa aquest nom? Per què?

5. Quines són les característiques bàsiques de la literatura noucentista?

6. Quins gèneres tenen més importància, i quins en tenen menys, en el noucentisme? Per què creus que passa això?

7. Cita els autors del noucentisme més importants.

8. Es diu que al noucentisme la cultura i la política s'agafen de la mà. Què vol dir això? Creus que és positiu que això passi?

9. Cerca dos poemes de Josep Carner i comenta'n els següents aspectes: Tema, argument, mètrica, recursos expressius i conclusió.