dilluns, 3 d’octubre de 2011

La Renaixença: romanticisme i realisme.

Explica les etapes de la renaixença a partir dels següents enllaços: (sobretot fixat en el primer enllaç)

http://www.xtec.es/~malons22/personal/renaixinici.htm

http://activitatsdellengua.blogspot.com/2010/02/la-renaixenca.html

http://lletra.uoc.edu/ca/periode/la-renaixenca

http://www.xtec.es/~jpoley/la_poesia_del_segle_xix.htm#poetes


Llegeix els següents enllaços i compara el moviment romàntic amb el moviment realista. Esmenta un autor català que es pugui inscriure dins de cada moviment.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Romanticisme

http://ca.wikipedia.org/wiki/Realisme


Tria un poema romàntic i raona per què s'inscriu en aquest moviment.

http://lletra.uoc.edu/especials/folch/milaifon.htm

http://lletra.uoc.edu/especials/folch/rubio.htm

http://lletra.uoc.edu/especials/folch/ponsgall.htm

http://lletra.uoc.edu/especials/folch/balaguer.htm

http://lletra.uoc.edu/especials/folch/aguilo.htm

http://lletra.uoc.edu/especials/folch/verdague.htm

http://lletra.uoc.edu/especials/folch/monserda.htm